Pomoc radcy prawnego. Na czym polega?

Niemal każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia jest zmuszony do skorzystania z usług kogoś, kto posiada bardzo rozległą wiedzę prawniczą i będzie w stanie pomóc wybrnąć z trudnej i skomplikowanej sytuacji życiowej. Niewiele osób posiada jednocześnie wiedzę dotyczącą tego, kto w takiej sytuacji faktycznie może pomóc. Na ogół wsadzamy prawników, adwokatów i radców prawnych do jednego worka, twierdząc bezpodstawnie, że to synonimiczne określenia jednego zawodu. Warto jednak wiedzieć, że to trzy różne zawody, choć faktycznie posiadają wspólny mianownik.

Radca prawny czy prawnik?

Jeżeli nie wiemy, do kogo udać się w danej sytuacji, to z pewnością powinniśmy zacząć od prawnika, który będzie w stanie udzielić rzeczowej porady. Właściwie od tego powinniśmy zacząć, ponieważ rozmowa pozwoli ustalić, jakiego rodzaju pomoc w rozwiązaniu problemu będzie optymalnym wyborem. Trzeba jednak pamiętać, że prawnik nie jest uprawniony do reprezentowania klienta w sądzie. Prawnicy to osoby, które posiadają wyższe wykształcenie prawnicze, ale ich praca zasadniczo sprowadza się do udzielania rad i konstruowania odpowiednich pism. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których sądowa sprawa jest koniecznością i wówczas powinniśmy udać się do kogoś o nieco większych kompetencjach.

Usługi radcy prawnego Warszawa

Usługi radcy prawnego Warszawa to zarówno możliwość zasięgnięcia merytorycznej wiedzy i informacji przydatnej w rozwikłaniu problemu, jak i możliwość skorzystania z pomocy podczas sprawy sądowej. Radca prawny jest bowiem prawnikiem, który ma za sobą ukończoną aplikację radcowską i pełne prawo do reprezentowania klienta w sądzie. Wyjątkiem są jednak sprawy karne, w których radca prawny nie może brać udziału.W przeciwieństwie do adwokata, z radcą prawnym można zawierać umowy o pracę. Praca radcy prawnego polega przede wszystkim na konsultacjach i poradach. Dobrze przygotowany radca prawny będzie w stanie sporządzić odpowiednie pisma, a następnie występować w charakterze obrońcy, gdy tylko tego właśnie wymaga sytuacja.