Radca prawny w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to zbiór przepisów, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Dotyczy ono zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych. Wszystkie regulacja objęte prawem rodzinnym wchodzą w skład prawa cywilnego, regulującego zasady współżycia wszystkich obywateli. Można je znaleźć w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Prawo rodzinne kieruje się trzema podstawowymi zasadami: zasadą dobra dziecka, ochroną rodziny oraz uzależnienia stosunków rodzinnych od obcych dla niej stosunków majątkowych. 

Czym zajmuje się prawo rodzinne? 

W obszarze zainteresowania prawa rodzinnego znajdują się wszelkie kwestie dotyczące relacji pomiędzy małżonkami i tym samym: rozwody, separacja, podział majątku w ślad za rozwodem, przygotowanie intercyzy przedmałżeńskiej. Rozwód czy separacja pociąga za sobą kwestie opieki nad dziećmi, ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej obojga rodziców oraz wysokości alimentów. Prawo rodzinne reguluje również kwestie adopcji czy przestępstw dokonywanych przez osoby małoletnie, ale też zajmuje się sporządzaniem testamentów oddziałujących przecież na członków rodziny. 

Do czego potrzebny jest radca prawny w zakresie prawa rodzinnego? 

Gdy nagle okazuje się, że regulacje prawa rodzinnego wkraczają nam do domu, a my znamy jest właściwie tylko intuicyjnie, przychodzi czas na skorzystanie z usług radcy prawnego w zakresie prawa rodzinnego. Zwłaszcza wtedy, gdy sytuacja rodzinna się komplikuje, świat zewnętrzny odciska piętno na wszystkich członkach rodziny a nieznajomość prawa może wygenerować poważne problemy. 

Radca prawny prawa rodzinnego nie tylko rozwiązuje problemy i częściowo bierze je na siebie, ale stanowi wsparcie psychiczne poprzez ograniczanie niekorzystnych rozwiązań do wyłącznie tych nieuchronnych i wskazywanie najskuteczniejszych ścieżek postępowania. Nawet jeżeli ostateczna decyzja o wyborze opcji należy do głównego podmiotu zdarzeń, to radca prawny pomaga dokonać optymalnego i najbardziej korzystnego wyboru. Ponadto radca prawny doskonale wie, jak należy sporządzać niezbędną dokumentację, zna terminy obowiązując wszystkie strony i, na koniec, reprezentuje nas w sądzie.